top of page

INFUSION COCKTAIL TREATMENT

INFUSION  COCKTAIL TREATMENT

ทรีตเมนต์ผิวหน้าที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยี Magnetic Infusion โดยแปลงการสะเทือนของคลื่นแม่เหล็กเข้าไปในสนามพลังงานแสง ทําให้เซรั่มวิตามินสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึก

bottom of page